Kvaliteta zraka u Biograd na Moru regiji

Biograd na Moru
Dobro
Vrlo dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Dobro
Dobro
Dobro