Kvaliteta zraka u Kaštel Novi regiji

Kaštel Novi
Zagađeno
Vrlo dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro