Kvaliteta zraka u Kaštel Stari regiji

Kaštel Stari
Dobro
Vrlo dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro