Kvaliteta zraka u Mali Lošinj regiji

Mali Lošinj
Dobro
Vrlo dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Prihvatljivo
Dobro
Dobro