Kvaliteta zraka u Omiš regiji

Omiš
Zagađeno
Vrlo dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Dobro
Prihvatljivo
Dobro
Prihvatljivo
Prihvatljivo