Kvaliteta zraka u Rijeka regiji

Rijeka
Dobro
Vrlo dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Dobro
Prihvatljivo
Dobro
Dobro
Dobro