Kvaliteta zraka u Slatina regiji

Slatina
Zagađeno
Vrlo dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Prihvatljivo
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro