Kvaliteta zraka u Vukovar regiji

Vukovar
Zagađeno
Vrlo dobro
Dobro
Prihvatljivo
Zagađeno
Vrlo zagađeno
Izuzetno loše
European Air Quality Index
Zagađeno
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro