Pelud u regiji Biograd na Moru

čempres
drvo joha
lijeska
breza
koprive
pelin
grab
ambrozija
trava
vrba
topola
bor
hrast
čempres
drvo joha
lijeska
breza
koprive
pelin
grab
ambrozija
trava
vrba
topola
bor
hrast
čempres
drvo joha
lijeska
breza
koprive
pelin
grab
ambrozija
trava
vrba
topola
bor
hrast
čempres
drvo joha
lijeska
breza
koprive
pelin
grab
ambrozija
trava
vrba
topola
bor
hrast
čempres
drvo joha
lijeska
breza
koprive
pelin
grab
ambrozija
trava
vrba
topola
bor
hrast
čempres
drvo joha
lijeska
breza
koprive
pelin
grab
ambrozija
trava
vrba
topola
bor
hrast